روش های پرداخت

انتقال وجه به کارت یا حساب

بانک پاسارگاد
شماره حساب : ۳۳۲.۸۰۰۰.۱۰۰۶۱۳۴۲.۱
شماره کارت : ۵۰۲۲۲۹۱۰۴۳۵۸۹۹۷۵
شماره شبا : IR 280570033280010061342001
نام صاحب حساب: سام آذری

انتقال وجه آنلاین

با انتخاب این درگاه ها، شما به سیستم پرداخت آنلاین شاپرک منتقل شده و بعد از اتمام عملیات پرداخت وجه، به فروشگاه باز می گردید