برچسب

مونو16 استریو9 برد آمپلی فایر8 آمپلی فایر7 ماژول آمپلی فایر5 منبع تغذیه5 منبع تغذیه دوبل4 ساب ووفر4 برد منبع تغذیه دوبل3 ماژول منبع تغذیه دوبل3 آمپلی فایر مونو3 اکولایزر گرافیکی3 amplifier3 برد پری آمپلی فایر3 ماژول پری آمپلی فایر3 ماژول پری آمپلی فایر استریو2 ماژول صوت سنج VU-METER2 VU-METER2 صوت سنج2 برد صوت سنج2 محافظ بلندگو2 آمپلی فایر استریو2 200وات2 میکروفن2 پری میکروفن2 پری آمپلی فایر2 برد اکولایزر گرافیکی2 ماژول اکولایزر گرافیکی2 اکولایزر2 انتخابگر ورودی2 انتخابگر2 ماژول برد فیلتر ساب ووفر مونو2 ساب ووفر مونو2 برد پری آمپلی فایر استریو2 برد تبدیل 1 به 2 ورودی صوتی استریو1 پری آمپلی فایر استریو1 ماژول تبدیل 1 به 2 ورودی صوتی استریو1 برد تون کنترل1 AUDIO SPLITTER1 ماژول تون کنترل1 تبدیل 1 به 2 ورودی صوتی1 LOUDNESS1 تبدیل1 برد تبدیل1 راه نمای نصب منبع تغذیه1 نصب منبع تغذیه1 نصب1 دیاگرام1 دیاگرام ساخت1 دیاگرام ساخت سیستم1 دیاگرام ساخت سیستم 2.1 کانال1 سیستم 2.1 کانال1 2.1 کانال1 معرفی انواع آمپلی فایر خانگی1 انواع آمپلی فایر خانگی1 آمپلی فایر خانگی1 دیود1 یکسو کننده ها1 یکسو کننده1 برد صوت سنج VU-METER ،VU10LM1 پل دیود1 جریان مستقیم1 جریان متناوب1 ولتاژ1 ولتاژ مستقیم1 ماژول صوت سنج1 ولتاژ متناوب1 تقویت کننده1 آمپ1 برد صوت سنج VU-METER1 برد محافظ بلندگو استریو1 ماژول محافظ بلندگو استریو1 محافظ بلندگو استریو1 protctor1 برد محافظ بلندگو مونو1 ماژول محافظ بلندگو مونو1 450وات1 محافظ بلندگو مونو1 برد منبع تغذیه رگوله شده 48 ولت دوبل1 ماژول منبع تغذیه رگوله شده 48 ولت دوبل1 منبع تغذیه رگوله شده1 برد منبع تغذیه 50 ولت دوبل1 ماژول منبع تغذیه 50 ولت دوبل1 برد پری میکروفن1 ماژول پری میکروفن1 برد منبع تغذیه با 4 خروجی1 ماژول منبع تغذیه با 4 خروجی1 برد منبع تغذیه1 ماژول منبع تغذیه1 منبع تغذیه دوبل رگوله1 15 ولت دوبل1 برد منبع تغذیه دوبل 15 ولت رگوله شده1 برد یا ماژول اکو1 ماژول منبع تغذیه دوبل 15 ولت رگوله شده1 ماژول اکو1 اکو1 برد پری با 2 میکروفن1 برد سوئیچ فشاری الکترونیکی1 ماژول سوئیچ فشاری الکترونیکی1 سوئیچ فشاری الکترونیکی1 Toggle Switch1 سوئیچ فشاری1 Stand by1 برد کراس اور اکتیو میان گزر1 سوئیچ1 ماژول کراس اور اکتیو میان گزر1 برد کراس اور اکتیو میان گزر MPF فرکانس های میانی1 ماژول کراس اور اکتیو میان گزر فرکانس های میانی1 MPF1 برد کراس اور اکتیو پایین گزر LPF فرکانس های پایین1 ماژول کراس اور اکتیو پایین گزر LPF فرکانس های پایین1 کراس اور اکتیو پایین گزر LPF فرکانس های پایین1 کراس اور اکتیو پایین گزر فرکانس های پایین1 LPF1 برد کراس اور اکتیو ووفر1 کراس اور اکتیو ووفر1 Low Pass Filter1 برد آمپلی فایر 100 وات1 برد آمپلی فایر 100 وات مونو1 ماژول آمپلی فایر 100 وات1 ماژول آمپلی فایر 100 وات مونو1 سام الکترونیک1 سام آوا1 برد اکولایزر گرافیکی 7 باند استریو1 ماژول اکولایزر گرافیکی 7 باند استریو1 اکولایزر گرافیکی 7 باند استریو1 اکولایزر گرافیکی 7 باند1 تغذیه سوئیچینگ و خطی1 برد اکولایزر گرافیکی 10 باند استریو1 تغذیه خطی1 ماژول اکولایزر گرافیکی 10 باند استریو1 تغذیه سوئیچینگ1 اکولایزر گرافیکی 10 باند استریو1 تفاوت منبع تغذیه سوئیچینگ و خطی1 برد جمع کننده صوتی استریو1 psu1 ماژول جمع کننده صوتی استریو1 smps1 جمع کننده صوتی استریو1 Linear Power Supply1 میکسر1 linear power supplies1 انتخابگر ورودی استریو 5 کانال1 power supplies1 برد انتخابگر ورودی استریو 5 کانال1 ترانسفورماتور1 ماژول انتخابگر ورودی استریو 5 کانال1 ترانسفورماتور چیست1 کاهش ولتاژ1 selector1 input selector1 برد انتخابگر ورودی استریو 3 کانال1 ماژول انتخابگر ورودی استریو 3 کانال1 ابزار لحیم کاری1 انتخابگر ورودی استریو 3 کانال1 لحیم کاری1 ابزار1 آمپلی فایر100وات1 برد فیلتر ساب ووفر استریو1 ماژول فیلتر ساب ووفر استریو1 فیلتر ساب ووفر استریو1 ساب ووفر استریو1 برد فیلتر ساب ووفر مونو1 فیلتر ساب ووفر مونو1 برد فیلتر ساب ووفر1 فیلتر ساب ووفر1 برد کراس اوور اکتیو 2 راهی مونو1 ماژول کراس اوور اکتیو 2 راهی مونو1 کراس اوور اکتیو 2 راهی مونو1 کراس اوور1 کراس اوور مونو1 برد کراس اور اکتیو بالا گزر1 ماژول کراس اور اکتیو بالا گزر1 کراس اور اکتیو1 فیلتر بالا گزر1 400وات1 HPF1 1000وات1 برد تبدیل 1 به 4 ورودی صوتی1 ماژول تبدیل 1 به 4 ورودی صوتی1 تبدیل 1 به 4 ورودی صوتی1 تبدیل 1 به 4 ورودی1 تبدیل 1 به 41 پری آمپلی1